Drobečková navigace

Úvod > Od dětí...

Od dětí...

 

 V lese


V lese je krásně ticho. Chodím tam ráda. Sbírám houby, i když je nejím. Jednou, když jsme byli na houbách v lese, našla jsem krásnou muchomůrku, to jsem byla ještě malá. Chtěla jsem jí taky utrhnout jako ostatní houby, jako je třeba hříbek. Ale babička mi řekla, že to není jedlá houba a že je v lese jen pro parádu.
Bára Bočková, 3. C, ZŠ Pohůrecká, Suché Vrbné


Ve smrkovém lese

Bylo, nebylo v jednom malém smrkovém lese, žil, byl jeden malý skřítek. Jmenoval se Rudolf. Na hlavě mu vyrůstaly malé větvičky, které byly poseté jehličím a na nose měl jeden lipový lísteček. Byl milý a vlídný ke svým kamarádům, ale jediné, co opravdu neměl rád, byl nepořádek.
Jednoho dne se Rudolf vydal na houby. Ušel pár metrů a zůstal stát jako opařený. Před ním ležel obrovský pytlík od sladkostí. Pomyslil si: „Kdopak to tu mohl nechat?“ řekl a kroutil hlavou. Neváhal a hned se vydal za kamarádem zajícem. „Zajíci, nevíš, kdo v tomto lese jí každý den sladkosti?“ zeptal se Rudolf. „Nevím“, odpověděl zajíc, „ale zkus se zeptat malých lištiček.“ „Díky, zajíci,“ řekl Rudolf a vydal se na cestu do liščí nory, která ležela na druhém konci lesa.
Když dorazil k noře, uviděl, jak si před ní hraje nejmladší z lištiček – Majdalenka. „Majdalenko,“ zavolal Rudolf, „neviděla jsi zde nějaké odpadky?“ „Ano, viděla. Právě včera tudy procházel jezevec Kazizoubek a vyhazoval z kapes obaly od čokolády,“ odpověděla pisklavým hláskem Majdalenka. „Díky,“  řekl Rudolf a dal na oplátku Majdalence bonbón se slovy: „Nezapomeň, obaly patří do koše.“
Rudolf se tedy vydal za jezevcem Kazizoubkem. Schoval se za strom a sledoval, jak pohazuje po lese odpadky. Rychle se ho tedy vydal zastavit, aby dále neničil les. „Proč děláš v lese nepořádek?“ vykřikoval udýchaně Rudolf. „Já mám rád nepořádek,“ řekl nevlídně jezevec. „Ale když uhádneš moji hádanku, tak celý les uklidím.“
„Přijímám!“ zvolal nebojácně Rudolf.
„Má to uši, a přece to neslyší – co je to?“ zeptal se s úšklebkem jezevec. Rudolf dlouho přemýšlel.
„5…4…3…2…,“ odříkával si již vítězně Kazizoubek, když v tom Rudolf vykřikl: „To je přece hrnec!“
Najednou jezevec zbělal jako stěna a přiznal porážku. Poté se Kazizoubek vydal sbírat odpadky, které poházel po celém lese. „A nezapomeň, Kazizoubku, každý odpad má své místo v koši.“ A tak dobro zvítězilo nad zlem a ve smrkovém lese opět nastal klid a pořádek.
Martin Liška, 9. B, ZŠ T. G. Masaryka, Písek 

 

Řeka čaruje


Celá třída jsme v pátek šli k řece Malši na program Řeka čaruje. Hráli jsme spoustu her, dozvídali jsme se zajímavosti o přírodě.
Prvním stanovištěm bylo rozeznávání rostlin, které žijí u řeky. Také jsme se rozdělili do družstev a běhali jsme pro obrázky, ze kterých jsme skládali obrázek říčního zákrutu. Poznávali jsme slepá, mrtvá ramena a další říční zákruty. rozeznávali jsme živočichy podle popisu.
Pán z Cassiopei nám ukázal, jak řeka tvoří nové cesty.
Další zastávkou bylo lovení a zkoumání živočichů, kteří žijí u vody.
Šli jsme se podívat na památný strom a také na vyvěrající pramen. Nakonec jsme se šli podívat na poloostrov.
Cestou jsme potkali postiženou labuť.
Tereza Bráchová, 5. C, ZŠ Kubatova, České Budějovice


Na výukovém programu Řeka čaruje se mi nejvíce líbilo lovení vodních živočichů. Chytili jsme bruslařku, splešťuli blátivou a vodního šneka.
Šli jsme kolem pramene a viděli jsme labuť, která bohužel nemohla létat. Hráli jsme různé hry. Například jsme nalévali vodu do koryta, a tím se tvořila řeka, ostrovy a poloostrovy.
Naučili jsme se všechno možné o řece a živočiších, co kolem řeky a v ní žíjí. Rozdělovali jsme se do několika skupinek, které soutěžily. Při procházce kolem řeky jsme viděli žluvu.
Moc se mi to líbilo a hodně jsem se toho naučila nejen o řece, ale i rostlinách a živočiších kolem řek.
Jessica Střítecká, 5. C, ZŠ Kubatova, České Budějovice


S celou třídou jsme byli na výukovém programu od Cassiopei s názvem Řeka čaruje. Nejprve jsme měli jít po provaze, který představuje řeku. Byly tam čtyři pytlíčky, z kterých jsme poslepu poznávali, co tam je.
Poté jsme šli dál a hledali živočichy. Někdo našel splešťuli blátivou, také jsme našli šneka.
Když jsme odcházeli, tak jsme došli na místo, kde byly připravené prameny. Dva lidé nabrali vodu a nalili ji do toho pramene. Tak vznikla slepá ramena, mrtvá ramena... Také jsme potkali labuť.
Poté jsme šli na místo, kde byl strom dvě stě let starý.
Těším se na další Cassiopeiu.
Barbora Scheicherová, 5. C, ZŠ Kubatova, České Budějovice

V pátek jsme šli se třídou k řece Malši. Hráli jsme různé hry, běhali a chodili po provaze.
Potom jsme lovili vodní živočichy. Ulovili jsme splešťuli blátivou, která se mi moc líbila. Ohromili mě i jiní tvorové.
Pan učitel nám ukazoval, jak se tvoří koryto řeky a mohli jsme si to vyzkoušet. Byl tam velice starý strom.
Stejně mě nejvíc nadchl pramen. Proudící voda z půdy, která vyhazovala kamínky. Kolem pramene bylo mnoho železa.'
Došli jsme na poloostrov. Nechápavě jsem koukal na pana učitele, protože jsem vůbec nevěděl, kde jsme.
Výlet se mi moc líbil.
Vojta Pulkrab, 5. C, ZŠ Kubatova, České Budějovice


V pátek jsme šli k řece Malši. Když jsme tam došli, čekal nás tam pán z Cassiopei. Odložili jsme si tašky a začali první hru. Chodili jsme po provaze a poslepu hádali, co je v pytlíku. Další hra byla běhací. Rozdělili nás do týmů a poslali k šátku, na kterém byly názvy a obrázky živočichů. Museli jsme je přiřadit.
Dále jsme pokračovali k místu, kde jsme ulovili splešťuli blátivou. Poté jsme ulovili ulitu vodního šneka a další rostliny.
Pokračovali jsme dál podél řeky. Viděli jsme zraněnou labuť, která nemohla odletět. Potom jsme dělali pokus, jak řeka vytváří slepá ramena, ostrůvky atd. Došli jsme až k prameni. V prameni byla hodně železitá voda.
Bohužel, už byl konec. Moc se mi to líbilo.
Martin Svoboda, 5. C, ZŠ Kubatova, České Budějovice


Byli jsme se třídou na programu Řeka čaruje.
Nejvíce se mi líbilo, jak jsme s Honzou chytili vodoměrku a mořského šneka.
Všichni jsme viděli labuť, která byla strašně blízko. Hráli jsme různé hry, třeba jsme hledali pytlíčky s otázkama, nebo jsme chodili po provaze a poznávali věci.
Moc se mi to líbilo a chtěl bych jít znovu.
Jan Stehlík, 5. C, ZŠ Kubatova, České Budějovice

 

Dětský Eko-den

Ke dni dětí dostal náš ekotým ten nejlepší dárek, jaký si mohl přát. Nemuseli jsme ten den do školy. Společnost EKO-KOM pořádala dětský den na téma třídění odpadu. Požádala náš ekotým, zda by nemohl pomoci s organizací dne. Nabídku jsme velmi rádi přijali. Dětský den se odehrával  v Recyklační aleji v Dukelské ulici.
Když jsme ráno dorazili na smluvené místo, přivítal nás velmi milý pán. Rozdělili jsme se do skupinek, ve kterých jsme pomáhali na jednotlivých stanovištích. Děti si mohly zkusit vytřídit různé druhy odpadu do příslušných kontejnerů, projet eko-slalom na koloběžkách, poskládat puzzle a největší zájem byl o závod ve vedení kontejnerů na plasty a na papír. Za tyto aktivity soutěžící po zásluze obdrželi velmi zajímavé ceny. Na závěr si děti mohly prohlédnou mini-výstavu naší školy. Ukazovali jsme, že odpad můžeme vytřídit i jinak, než ho pouze vyhodit do příslušného kontejneru.  Představili jsme některé modely šatů z naší eko-módní přehlídky, která se konala na konci minulého školního roku. I na žáky prvního stupně se na výstavce nezapomnělo. Mohli jsme vidět některé jejich výrobky z různých druhů odpadového materiálu, které vytvářeli během celodenních projektových dnů.

Všem dětem, i z našeho ekotýmu, se den velice líbil. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací, které určitě využijeme v dalších aktivitách do projektu Ekoškola.
Magda Michalovová 8. B, ZŠ a ZUŠ  Bezdrevská - Ekoškola, České Budějovice

Menu

Vyhledat v textu